آموزش میوه آرایی

رفع بوی سوختگی

سال‌ها پیش زمانی كه هنوز انواع بوگیرهای متنوع امروزی در بازار موجود نبود، خانم‌های خانه برای جلوگیری از انتشار بوی غذای سوخته در فضای خانه به ابتكار جالبی دست می‌زدند و از تكه‌ای نان استفاده می‌كردند. هرگاه سبزی های تند و معطر می‌پزند، می‌توانید با قراردادن تكه‌ای نان روی غذا، از انتشار بوی به ظاهر نامطبوع آن در فضای خانه جلوگیری كنید.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •