آموزش میوه آرایی

یکشنبه بیست و یکم مهر 1387

سرشیر

 

سر شیر همان چربی شیر است که بعد از دوشیده شدن شیر به صورت لایه ای بر روی شیر بعد از زمان کوتاهی حدود ۱۲ ساعت بسته می شود

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •