آموزش میوه آرایی

سرشیر

 

سر شیر همان چربی شیر است که بعد از دوشیده شدن شیر به صورت لایه ای بر روی شیر بعد از زمان کوتاهی حدود ۱۲ ساعت بسته می شود

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •